В СВЕТЕ ИСТИНЫ
FAQ

Întrebări frecvente (FAQ)

1
Ce este "Mesajul Graalului"

„Mesajul Graalului“ este sub-titlul lucrării „În Lumina Adevărului“, o colecţie de conferinţe în trei volume, în care întrebările filosofice primesc răspunsuri concludente şi alcătuirea Creaţiei este redată într-o formă clară şi cuprinzătoare.

Autorul lucrării este Abd‑ru‑shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875 – 1941). Indiferent de credinţă şi religie, Mesajul Graalului se adresează individului şi îi oferă o cale către recunoaşterea lui Dumnezeu, a lumii şi a lui însuşi.

2
Cine a fost Abd-ru-shin?

În lucrările sale, autorul Mesajului Graalului oferă fiecăruia ajutor pentru maturizarea în direcţia unei personalităţi puternice şi întărite lăuntric. În conferinţele sale asupra întrebărilor fundamentale ale existenţei umane - privind viaţa şi moartea, destinul şi dreptatea, Dumnezeu şi Creaţia Sa - se revelează o imagine concludentă a lumii, care prin lipsa de lacune şi prin consistenţă logică oferă o solidă ancoră de cunoaştere.

Despre ţelul său Abd-ru-shin a declarat în anul 1936:

„Ţelul meu este de natură spirituală!

Însă eu nu aduc o nouă religie, nu vreau să întemeiez o nouă biserică, la fel de puţin vreo anume sectă, ci eu ofer în toată simplitatea un tabou clar al funcţionării automate a Creaţiei, funcţionare ce poartă Voinţa lui Dumnezeu, şi din care omul poate limpede recunoaşte ce căi sunt bune pentru el.“

Corespunzător acestei idei conducătoare, Abd-ru-shin a vrut să-şi ştie pus Mesajul său în centrul atenţiei, şi niciodată să nu conducă privirea asupra persoanei sale ca centru al învăţăturii despre Graal. El a respins orice cult al persoanei. Clar şi limpede el şi-a îndemnat cititorii să îşi îndrepte atenţia „nu asupra aducătorului, ci asupra Cuvântului“.

* * *

Abd-ru-shin s-a născut la 18 aprilie 1875 în Bischofswerda (Saxonia) şi a fost botezat cu numele Oskar Ernst Bernhardt. În mediul ocrotitor al casei părinteşti el a trăit o copilărie şi adolescenţă fericită, căreia i-au urmat educaţia comercială şi autonomia profesională în Dresda.

În anii ce au urmat, Oskar Ernst Bernhardt a întreprins vaste călătorii şi a evoluat din comerciant tot mai mult într-un recunoscut scriitor. Opera sa literară cuprinde între altele descrieri de călătorii, romane şi povestiri. Ca membru în asociaţia dramaturgilor germani el a scris de asemenea piese de teatru, dintre care unele au fost reprezentate cu succes în Leipzig şi în alte oraşe.

După ce trăieşte o perioadă în Elveţia şi în America, Oskar Ernst Berhardt se stabileşte în 1913 la Londra. Acolo el este nevoit să resimtă izbucnirea primului război mondial, fiind reţinut din 1915 în stare de arest pe Insula Omului (Isle of Man). În primăvara anului 1919 Oskar Ernst Bernhardt se poate reîntoarce în Germania, unde devine apoi conştient de adevărata misiune a vieţii sale, pe care o recunoaşte ca fiind aceea de a transmite oamenilor din acea cuprinzătoare cunoaştere despre Creaţie pe care o purta în sine.

Mesajul Graalului, pe care el începe să-l aştearnă în scris din 1923 - mai întâi sub forma aşa-numitelor „Foi ale Graalului“ precum şi a conferinţelor publice, mai târziu în formă de carte - este semnat de Oskar Ernst Bernhardt cu numele Abd-ru-shin.

Acest nume este alcătuit din elemente persano-arabe şi are înţelesul de „Slujitor al Luminii“ sau „Fiu al Luminii“. El a fost ales în relaţie cu o viaţă pământească anterioară şi menit să fie pe mai departe inseparabil legat cu opera sa.

* * *

În 1929, la un an după ce a găsit pe „Muntele“ Vomp (Vomperberg) în Tirol (Austria) acel domiciliu pământesc unde dorea să desăvârşească Mesajul Graalului, Abd-ru-shin s-a văzut determinat să ia o atitudine critică împotriva ideologiei naţional-socialiste.

Astfel, el a afirmat că a judeca după rasă, naţiune sau religie este „nedemn de o fiinţă umană autentică“:

„Acest lucru este prea meschin şi nu este demn de o adevărată fiinţă umană. Cred aceşti oameni că le este îngăduit să intre odată în Împărăţia lui Dumnezeu cu steagurile şi imnurile naţionale? [...] Mai mult, cât de unilaterali sunt cercetătorii raselor, care caută să judece doar după lucruri exterioare, material-dense, în vreme ce omul propriu-zis este spiritul, care doar el este decisiv. Iar acest spirit este mai bătrân decât corpul pământesc din prezent şi decât cel din trecut. Să privim bunăoară din punct de vedere pur pământesc: un om bun va fi întotdeauna acelaşi, chiar şi atunci când îşi schimbă în mod repetat veşmintele. El este în veşmintele sale de fiecare zi exact acelaşi ca şi în cele de duminică. Nu este altfel nici cu spiritul, omul propriu-zis.“

Fanatismul şi dogmatismul confesional nu sunt compatibile cu Mesajul Graalului, în care este pretinsă precum condiţie de bază disponibilitatea gândirii independente, orientate obiectiv şi lipsite de idei perconcepute.

În anul 1938, imediat după preluarea puterii de către naţional-socialişti în Austria, „Aşezarea Graalului“, care se formase între timp pe „Muntele“ Vomp (Vomperberg) în Tirol, fu expropriată fără despăgubire. Abd-ru-shin este arestat pe 12 martie şi pus mai târziu, din septembrie 1938, sub controlul Gestapo-ului - la început în Schlauroth lângă Görlitz, mai apoi în Kipsdorf / Munţii Metaliferi.

Lucrarea plină de binecuvântare a lui Abd-ru-shin a fost astfel curmată, orice altă activare în slujba împlinirii misiunii sale fiindu-i interzisă de către deţinătorii puterii acelui timp. La 6 decembrie 1941 Abd-ru-shin moare ca urmare a acelor măsuri. Corpul său pământesc a fost înmormântat pe 11 decembrie 1941 în localitatea natală Bischofswerda. Abia în 1949 a fost posibilă mutarea acestuia pe Vomperberg, când Aşezarea Graalului a fost înapoiată de către autorităţi, după sfârşitul războiului, văduvei lui Abd-ru-shin, Maria Bernhardt.

Există numeroase relatări ale unor persoane care au avut ocazia să-l cunoască personal pe Abd-ru-shin, şi care au rămas adânc impresionate de naturaleţea sa simplă, dar şi de felul său maiestuos şi deopotrivă prietenesc. În articolul unui ziar din München din anul 1933 se poate citi: „Este ceva misterios care îl înconjoară, ce vorbeşte din privirea limpede, pătrunzătoare şi în acelaşi timp binevoitoare a ochilor săi, şi care impresionează precum un salut din depărtări luminoase ...“

În timpul ultimilor săi ani de viaţă, Abd-ru-shin a ordonat încă o dată, definitiv, conferinţele individuale din al său Mesaj al Graalului. El a format astfel acea „ediţie de ultimă mână“ care a rămas moştenirea sa spirituală - şi deopotrivă adevăratul document de identitate al personalităţii sale.