В СВЕТЕ ИСТИНЫ

Cine este Abd-ru-shin?

Autorul celor trei volume "În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului", este de origine germană şi s-a nascut în 1875 la Bischofswerda, în apropiere de Dresda (Saxonia). Numele lui civil este Oskar Ernst Bernhardt. El a scris şi a publicat conferinţele "Mesajului Graalului" sub numele de Abd-ru-shin. Acesta a avut o pregătire de comerciant, ocupându-se cu comerţul la Dresda, din 1897. Dupa anul 1900 a întreprins mai multe călătorii în lume, iar impresiile sale le-a prelucrat în mod literar în romane şi piese de teatru. La izbucnirea primului Război Mondial a fost concentrat în Anglia şi a fost ţinut prizonier până la sfârşitul războiului. El a experimentat în acei ani nevoia interioară a multor oameni şi în el s-a trezit dorinţa de a ajuta.

După eliberarea din detenţie, el s-a întors în 1919 în Dresda. A activat mai întâi ca scriitor, iar din 1923 a început să scrie şi să publice primele conferinţe ale Mesajului Graalului. În 1924 Abd-ru-shin a plecat în Oberbayern, iar în 1928 s-a stabilit la Vomperberg - Tirol (Austria). Aici a terminat principala sa operă, "Mesajul Graalului". Când în 1938 Germania naţional-socialistă a anexat Austria, proprietatea sa din Tirol a fost expropriată şi el însuşi nu a mai avut voie să rămână acolo.

Ultimii ani din viaţă - Abd-ru-shin a murit la începutul lui decembrie 1941 - şi i-a petrecut în Kipsdorf (Munţii Metaliferi) sub supravegherea Gestapoului. El a folosit timpul cât a fost izolat pentru a reface redacţional Mesajul Graalului. După sfârşitul războiului şi restituirea proprietăţii sale prin intermediul aliaţilor, lui Abd-ru-shin i s-a putut ridica un monument funerar pe Vomperberg.

Viaţa lui Abd-ru-shin  :

Abd-ru-shin - Oskar Ernst Bernhardt - s-a născut pe 18 aprilie 1875 în Bischofswerda Saxonia, "Poarta spre Lausitz". Părinţii lui deţineau un han bogat în tradiţii în centrul oraşului şi i-au înlesnit fiului lor cel mai mic o pregătire comercială, pe care şi-a încheiat-o în Dresda.

Acolo s-a căsătorit în 1897 şi a întemeiat în acelaşi an o întreprindere comercială. Condiţionat profesional, el a călătorit mult între anii 1903-1914 între Orient şi Occident, până în SUA. Aceste călătorii i-au adus experienţe din belşug în relaţiile cu lumea şi cu oamenii din diverse culturi, procurându-i material pentru creaţia sa literară. Alături de relatări de călătorie, au luat naştere povestiri şi opere dramatice.

În timpul unei şederi la Londra, a fost surprins de izbucnirea primului Război Mondial. Ca cetăţean german, el a fost reţinut şi a fost concentrat pe "Insula Omului" cât a durat războiul. În această perioadă, a murit în 1917 mama lui, iar spre sfârşitul războiului a murit fiul lui, care abia implinise 19 ani. În anii captivităţii, el a trăit nevoia interioară a oamenilor, care treceau prin multe nenorociri şi suferinţe şi care nu găseau nici o soluţie de a ieşi din haosul vechii ordini a valorilor, care se fărâmiţau. În Abd-ru-shin s-a trezit dorinţa de a ajuta în această privinţă printr-o cunoaştere care era vie în el.

În 1919 Oskar Ernst Bernhardt a venit din nou la Dresda. El s-a ocupat mai întâi de domeniul literar (mai multe dintre piesele lui de teatru au fost reprezentate în premieră în Leipzig). Totuşi, cuvântul poetic nu s-a dovedit o forma potrivită pentru mijlocirea a ceea ce avea el de spus. Astfel, el s-a orientat spre conferinţe, pe care le-a publicat din 1923 şi le-a sintetizat mai târziu (din 1931) în opera sa principală, Mesajul Graalului "În Lumina Adevărului". Ca autor al Mesajului Graalului, el a ales numele "Abd-ru-shin" (din elemente lingvistice persano-arabe), a cărui traducere conform sensului - "Fiu", "Rob" sau "Slujitor al Luminii" - el a perceput-o intuitiv corespunzând misiunii sale.

După despărţirea de prima lui soţie, Oskar Ernst Bernhardt s-a căsătorit în 1924 a doua oară: el găsise în Maria Freyer (1887-1957) însoţitoarea care îl completa. El s-a mutat la Oberbayern împreună cu ea şi cu cei trei copii ai ei aproape adulţi, iar în 1928 la Vomperberg în Tirol (Austria), mai sus de vechiul oraş al argintului, Schwaz. A fost domiciliul potrivit pentru lucrul la opera lui principală şi pentru redactarea scrierilor sale ulterioare. - Curând în apropierea sa s-au stabilit oameni care au crezut în Mesajul Graalului şi care au dorit să-şi construiască un model de viaţă în sensul conţinutului său.

Această dezvoltare a încetat brusc în 1938 când Austria a devenit "germană". Suveranii naţional-socialişti au interzis imediat răspândirea "Mesajului Graalului" al lui Abd-ru-shin, el însuşi a fost arestat ca autor al acestuia, iar proprietatea sa de pe Vomperberg i-a fost expropriată. După o detenţie de mai multe luni în Innsbruck, a trebuit să părăsească Austria ocupată de regimul nazist. A mers mai intâi cu familia sa în apropiere de Görlitz, apoi la Kipsdorf în Munţii Metaliferi. I s-a interzis ca misiunea lui să devină activă în mod public, iar aderenţilor Mesajului Graalului li s-a interzis să ia legatura cu el. Gestapoul supraveghea şi controla permanent. El a folosit anii de exil pentru a redacta Mesajul Graalului în forma în care voia să o lase drept moştenire. Conform dorinţei sale, acest text - ultima versiune - stă la baza tuturor ediţiilor actuale ale Mesajului Graalului.

Exilul şi izolarea au avut urmări: Oskar Ernst Bernhardt a murit la 6 decembrie 1941 în vârstă de numai 66 de ani, la Kipsdorf, şi a putut fi înmormântat în orasul unde s-a nascut, Bischofswerda. În 1945, după terminarea războiului, aliaţii au restituit Mariei Bernhardt proprietatea familiei Bernhardt de pe Vomperberg, iar în 1949 autorităţile zonei sovietice de ocupaţie au permis să se exhumeze sicriul şi să fie transportat din Kipsdorf în Austria, la Vomperberg/Tirol. O piatră funerară sub formă de piramidă, ridicată acolo în Aşezarea Graalului, a primit sicriul.